Δημοτικό Συμβούλιο

  ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ   ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ   ΑΞΙΩΜΑ   ΤΗΛΕΦΩΝΑ (ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟ)   Α.Φ.Μ.   Α.Δ.Τ.   EMAIL     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
  ΚΟΤΤΟΡΟΣ     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   22470-29051 6979362398   017725052   ΑΖ 449047   agathon@otenet.gr     Αγαθονήσι Τ.Κ. 85 003
  ΚΑΝΕΛΛΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   22470-29015 6938373371   056176031   ΑΕ 453420         Αγαθονήσι Τ.Κ. 85 003
  ΓΙΑΜΑΙΟΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   22470-29023   056176160   Β 859993         Αγαθονήσι Τ.Κ. 85 003
  ΚΟΤΤΟΡΟΣ   ΘΕΟΛΟΓΟΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   22470-29051 6983387806   107568559   ΑΖ 951146         Αγαθονήσι Τ.Κ. 85 003
  ΚΟΤΤΟΡΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   22470-29100 6945378415     028870389   Ι 395781         Αγαθονήσι Τ.Κ. 85 003
  ΚΥΠΡΑΙΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     6972330171     041477630   ΑΗ 440445       Αγαθονήσι Τ.Κ. 85 003
  ΚΟΤΤΟΡΟΣ   ΜΑΡΚΟΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   22470-29084 6945473815   040457565   Κ 395545       Αγαθονήσι Τ.Κ.85 003
  ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   22470-29085 6932200359   027633337   ΑΜ 443032         Αγαθονήσι Τ.Κ. 85 003
  ΑΓΓΕΛΙΝΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΜΗΝΑΣ   ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   22470-29052 6946305632   020902270   ΑΖ 938502     Αγαθονήσι Τ.Κ. 85 003
  ΜΙΧΕΛΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   22470-29062 6978916926     127002579   ΑΒ 941242     Αγαθονήσι Τ.Κ. 85 003
  ΜΙΧΕΛΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   6975861970     032660764   ΑΒ 941432       Σάμος 83100
  ΚΟΠΑΝΙΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   22470-29062 6977215879   032264939   Χ 570740   agathonisi13@gmail.com   Αγαθονήσι Τ.Κ. 85 003
  ΚΟΤΤΟΡΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   22470-29013     074921290   Λ 387382       Αγαθονήσι Τ.Κ. 85 003
  ΣΑΝΔΑΛΗ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΜΑΡΚΟΣ   ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   22470-29024 6977173052   108134208   Σ 392657     Αγαθονήσι Τ.Κ. 85 003